Lovske trofeje

Primerno predstaviti nekaj, kar posameznike v naši družbi, zaradi različnih pogledov in hotenj razdvaja, je težko. Še težje pa je predstaviti nekaj, kjer se javno mnenje tako močno razlikuje od posameznika do posameznika, od stranke do stranke, od kraja do kraja, od mesta do mesta od.... ..

Kult trofeje je med lovci močno prisoten, toda v različnih oblikah. Nekomu pomeni trofeja dan, ko se zjutraj prebudi, drugemu pomeni trofeja doživljanje srnačjega prska v toplih poletnih dneh, spet tretji vzdrgeta ob poslušanju rukajočih  jelenov, četrtemu požene kri po žilah gams, kateri se podi za tekmecem po težko dostopnih policah in obstenjih, nekdo si želi samo so lovčeve družbe v lovskih kočah, nekomu pa pomeni trofeja trenutek, katerega je ujel v objektiv, več kot ... in še … in še …

Večini tem trofejam pa je skupno, da ostanejo nelovčevim očem večinoma prikrite. Lovcem pač za nekaj sreče ni potrebno, da vedno mah zakrvavi.

Pravo nasprotje ( po tem nas javnost tudi največkrat ocenjuje in prepozna ), pa je predstavitev trofej (rogljev, rogov, polžev ali čekanov) predvsem moške divjadi. Člani lovskih društev se razlikujemo od ostalih društev predvsem zaradi ali prav zaradi, pravice do posesti oz. nošnje orožja. To orožje uporabljamo pri izvajanju ene izmed naših osnovnih dejavnosti. Druge dejavnosti so predstavljene v drugih zavihkih na naši spletni strani. V tem zavihku bomo predstavili stvari, katere po našem,  predvsem lovskem pogledu, krasi predpona naj, naj, naj in so povezane predvsem z odstrelom divjadi.

Osebnost posameznega lovca namreč spoznaš tudi po odnosu do trofej katere poseduje, oziroma. posamezne lovske družine, po moči trofej in vrstah divjadi s katerimi na svojem območju gospodarijo.