Po sklepu upravnega odbora, odstrel enoletne jelenjadi moškega spola s 01.07 ne bremeni več osebni odstrel posameznega člana.

V soboto 22.07 bo izvedena delovna akcija Košnja Sanek 2023. Vabljeni!

Na travnikih na območju Porezna je vsakodnevno opazna aktivna prisotnost divjih prašičev. Člane LD naprošamo, da tudi sami poskušajo povečati aktivno izvajanje lova, v okviru svojih zmožnosti. Več informacij dobite pri sektorskem zastopniku sektorja Podbrdo Mencinger Tomažu.

Lovski pozdrav!