Muflon

Stanje muflonov v lovišču

Številčnost muflona je v močnem porastu. Mufloni so potrebovali skoraj 30 let,da so se je iz gojitvenega lovišča Prodi-Razor in LD Ljubinj razširili v naše lovišče . Prisotnost muflona je trenutno precej lokalno omejena. Večino populacije (če se lahko glede na število sploh pogovarjamo o populaciji) se videva na pogorju Kotla do Ruta. Že nekaj let zapovrstjo beležimo odvzem muflona ovna . V letu 2007 je bila uplenjena prva ovca v našem lovišču, leta 2008 pa tudi prvo jagnje. Muflon trenutno poseljuje predvsem predel lovišča, v katerem so gamsje garje pustile največji pečat. Predel je zelo nepregleden (gozd) , zato je trenutno številčnost muflonov zelo težko določiti. Vsekakor pa je divjad v predelu katerega trenutno naseljuje muflon zelo raznolika in čas bo pokazal , kdo bo plačal ceh medvrstnih odnosov. Muflon zagotovo ne.

Ciljno stanje muflonov v lovišču

Cilj gospodarjenja z muflonom je zagotoviti številčnost na meji , katera bo sprejemljiva za področje, katerega trenutno zavzema . Širjenje proti gamsjim staniščem je nezaželeno in v tem smislu naj bi se izvajali tudi gojitveni ukrepi .

P3100028_hf